Hypnose Oostende

Algemene voorwaarden


Verbintenis van inzet

Ik verbind mij ertoe al mijn kennis en ervaring te gebruiken om je zo goed mogelijk te helpen voor het gestelde probleem. Op dezelfde manier verwacht ik inzet van jou.


Betaling

Betaling in de praktijk te Oostende gebeurt ter plaatse in contant geld. Er is geen betaalterminal aanwezig. Payconiq of online banking wordt ook geaccepteerd indien je mij het bewijs van overschrijving ter plaatse laat zien. Alle andere diensten op factuur zijn betaalbaar binnen de 5 kalenderdagen volgend op de dag van verzending van de factuur. Als je kiest voor een coachingtraject via Zoom dan betaal je altijd het traject van 2 of 3 sessies vooruit. Het totale bedrag dient minstens 24u op voorhand betaald te zijn, zoniet gaan de sessies niet door. De e-mail waarin je bevestigt in te tekenen voor een Zoom-traject geldt dan als bewijs van reservatie.


Afspraak annuleren

Wanneer je een afspraak annuleert ten minste 24 uur op voorhand, is dit geheel kosteloos. Wanneer je een afspraak wenst te annuleren binnen de 24u voorafgaand op de afspraak, wordt er €50  in rekening gebracht. Een afspraak kan je gemakkelijk annuleren via het online afsprakensysteem. (hiervoor klik je op 'afspraak beheren' in jouw bevestigings-email dat je krijgt na boeking). Verzuim je dit, dan wordt een factuur verzonden die onderhevig is aan de algemene betalingsvoorwaarden die erop vermeld staan. Indien je via Zoom jezelf committeert om door mij geholpen te worden en je bent afwezig op de Zoom-meeting, dan vervalt jouw sessie en wordt ze volledig in rekening gebracht;


Niet komen opdagen op een geboekte afspraak of afwezig zijn op de geboekte Zoom-meeting zonder annulatie

In het kader van degelijke praktijkvoering worden gemiste afspraken of no-shows altijd volledig aangerekend. Je kan desgewenst tot 24u op voorhand kosteloos en gemakkelijk jouw afspraak verzetten of annuleren. Verzuim je dit dan wordt dan een factuur verzonden ten bedrage van de door jou gemaakte reservatie die onderhevig is aan de algemene betalingsvoorwaarden die erop vermeld staan, zijnde:


1) De factuur dient betaald te worden binnen de 5 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10% alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van €50) als schadebeding. Elke bestelling betekent aanvaarding door onze cliënt. In geval van betwisting zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

2) Indien de cliënt de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze ons een schadevergoeding verschuldigd van 20% van het totaalbedrag van de bestelling of de factuur. De cliënt begrijpt en aanvaardt dat op de geleverde diensten nooit een garantie kan gegeven worden. In geval van betwisting, dwz. ontevredenheid van de cliënt over de gebruikte methoden of resultaten, is verhaal niet mogelijk. Het is dus duidelijk dat het resultaat erg afhankelijk is van de motivatie én de toewijding én de inspanning van de cliënt, maar ook van externe factoren.


Geen medische diensten

Ik ben geen arts, psychiater noch psycholoog. Ik stel dus geen medische diagnoses, schrijft geen geneesmiddelen voor en lever geen medische diensten. 


Garantie

Hoewel ik steeds met een gedreven passie mijn best doe van mijn kant om jou te helpen en de gewenste veranderingen te bewerkstelligen, kan het heel soms gebeuren dat de gewenste verandering toch uitblijft. Ik ben dus niet in staat om resultaat te garanderen en kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor het uitblijven van resultaten of andere schade die eventueel zou geclaimd kunnen worden.


Betwisting

De overgrote meerderheid van mijn cliënten behalen schitterende resultaten. Toch is het raadzaam ook een betwistingsclausule in de Algemene Voorwaarden te voorzien. In geval van betwisting, dwz. ontevredenheid van de cliënt over de gebruikte methoden (of resultaten, zie punt hierboven), is verhaal niet mogelijk. Het is dus duidelijk dat het resultaat erg afhankelijk is van de motivatie én de toewijding én de inspanning van de cliënt, maar ook van externe factoren. Ook al doe ik mijn werk correct, er kan enkel van een goed resultaat gesproken worden als jouw onderbewustzijn de beloofde veranderingen maakt. In geen geval kan er sprake zijn van enige schade, en dus ook niet van schadevergoeding of terugbetaling.


Betalingsvoorwaarden

De rekeningen zijn uiterlijk te betalen binnen 5 kalenderdagen na rekeningdatum. Alle klachten dienen binnen de termijn van 5 kalenderdagen na rekeningdatum schriftelijk geprotesteerd te worden. Bij gebrek aan protest wordt klant geacht de rekening alsook deze algemene voorwaarden aanvaard te hebben. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10% alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van €50) als schadebeding. Elke boeking van een afspraak betekent aanvaarding van de algemene voorwaarden door onze cliënt. In geval van betwisting zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Let op: Bij niet tijdige betaling van de rekening zal deze geïnd worden via de gerechtsdeurwaarder met alle meerkosten ten uwe laste. Betaal dus tijdig uw rekening.


Het maken van een afspraak betekent dus de automatische aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.