Algemene voorwaarden


Verbintenis van inzet

Ik verbind mij ertoe al mijn kennis en ervaring te gebruiken om je zo goed mogelijk te helpen voor het gestelde probleem. Op dezelfde manier verwacht ik inzet van jou.


Betaling

Betaling gebeurt ter plaatse en enkel in contant geld. Er is geen betaalterminal aanwezig.


Afspraak annuleren

Wanneer je een afspraak annuleert ten minste 24 uur op voorhand, is dit geheel kosteloos. Wanneer je een afspraak wenst te annuleren binnen de 24u voorafgaand op de afspraak, wordt er €50  in rekening gebracht. Een afspraak kan je gemakkelijk annuleren via het online afsprakensysteem. (hiervoor klik je op 'afspraak beheren' in jouw bevestigings-email dat je krijgt na boeking).


Niet komen opdagen op een geboekte afspraak zonder annulatie

In het kader van degelijke praktijkvoering worden gemiste afspraken of no-shows altijd volledig aangerekend. Je kan desgewenst tot 24u op voorhand kosteloos en gemakkelijk jouw afspraak verzetten of annuleren.


Geen medische diensten

Ik ben geen arts, psychiater noch psycholoog. Ik stel dus geen medische diagnoses, schrijft geen geneesmiddelen voor en lever geen medische diensten. 


Garantie

Hoewel ik steeds met een gedreven passie mijn best doe van mijn kant om jou te helpen en de gewenste veranderingen te bewerkstelligen, kan het heel soms gebeuren dat de gewenste verandering toch uitblijft. Ik ben dus niet in staat om resultaat te garanderen.


Betwisting

De overgrote meerderheid van mijn cliënten behalen schitterende resultaten. Toch is het raadzaam ook een betwistingsclausule in de Algemene Voorwaarden te voorzien. In geval van betwisting, dwz. ontevredenheid van de cliënt over de gebruikte methoden (of resultaten, zie punt hierboven), is verhaal niet mogelijk. Het is dus duidelijk dat het resultaat erg afhankelijk is van de motivatie én de toewijding én de inspanning van de cliënt, maar ook van externe factoren. Ook al doe ik mijn werk correct, er kan enkel van een goed resultaat gesproken worden als jouw Hogere Zelf de beloofde veranderingen maakt. In geen geval kan er sprake zijn van enige schade, en dus ook niet van schadevergoeding of terugbetaling.


Betalingsvoorwaarden

De rekeningen zijn uiterlijk te betalen binnen 14 dagen na rekeningdatum. Alle klachten dienen binnen 8 kalenderdagen na rekeningdatum schriftelijk geprotesteerd te worden. Bij gebrek aan protest wordt klant geacht de rekening alsook deze algemene voorwaarden aanvaard te hebben. De niet betaling van de rekening op de vervaldatum leidt tot het opstarten van een interne en externe rappelprocedure. In geval van niet of niet-tijdige betaling van de rekening op de vervaldag zal, buiten de rappelkost van €15, van rechtswege een verwijlintrest van 12% per jaar vanaf vervaldag rekening en een schadeloosstelling van 15% forfaitair (met een minimum van€50) aangerekend worden. In geval van niet-betaling zijn enkel de Rechtbanken van Oudenaarde bevoegd om kennis te nemen van de vordering. Let op: Bij niet tijdige betaling van de rekening zal deze geïnd worden via de gerechtsdeurwaarder met alle meerkosten ten uwe laste. Betaal dus tijdig uw rekening.


Het maken van een afspraak betekent de automatische aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.

Wil je een afspraak maken?

Jouw investering: €125 - BOEK NU

Covid-19 regels worden nageleefd!

No shows worden volledig aangerekend

Algemene voorwaarden

Privacy

Contact:

Praktijk van David Ost 

Koningsstraat 58 - 8400 Oostende

Volg mij:

Disclaimer: David Ost is geen arts en geen (psycho)therapeut noch psycholoog. Hij geeft geen medisch advies of medische behandeling. Het is belangrijk om eerst contact op te nemen met uw arts of een psycholoog of psychotherapeut wanneer u vragen heeft over uw (geestelijke) gezondheid. David Ost begeleidt mensen om hun probleem zelf op te lossen. Resultaten kunnen verschillen van persoon tot persoon en kunnen bijgevolg niet gegarandeerd worden. In het kader van de wet op onwettige uitoefening van de geneeskunde wenst David Ost te verklaren dat "elke sessie uitsluitend gezien dient te worden als een vorm van persoonlijk entertainment"


Copyright © David Ost 2020. Alle rechten voorbehouden